gustavo-quepon-pF_2lrjWiJE-unsplash

Solarstell en Solar Construct Nederland bundelen krachten

19 juni 2024

BluBase – Strong in solar support

Solarstell en Solar Construct Nederland gaan vanaf 1 oktober 2022 verder onder een nieuwe naam; BluBase. De bundeling van krachten versterkt de positie van beide organisaties en biedt de ruimte om verder door te groeien. Albert Assen, voormalig eigenaar van Solarstell, zal als Managing Director verantwoordelijk zijn voor de nieuwe business unit binnen de Esdec Solar Group.  

‘Waar krachten zich bundelen ontstaat nieuwe energie. BluBase biedt montagesystemen & services die installateurs instaat stellen om te doen waar ze goed in zijn; namelijk het installeren van zonnepanelen.’ aldus Assen. Voor het productportfolio geldt dat zowel de productlijnen van Solarstell als die van Solar Construct blijven bestaan. ‘Ook bij BluBase kunnen onze klanten straks gewoon Next, Connect, RoBoost, RoFast en de QS PV-ankers kopen.’ vertelt Assen. BluBase legt daarbij de focus op de middelgrote tot grote installateurs.

Solarstell en Solar Construct Nederland gaan dan wel verder onder een nieuwe naam, maar bij BluBase moeten klanten zich net zo thuis voelen. ‘Ook als BluBase willen we dicht bij onze klanten blijven staan. Zij vormen de basis voor alles wat we doen. Of het nu onze productinnovaties zijn of de services die we bieden. Wij luisteren naar onze klanten en werken intensief met ze samen. Zo zorgen wij ervoor dat zij zich kunnen bezighouden met zonnepanelen installeren. Daarnaast verkorten we, door intensief samen te werken, onze time to market. En dat zorgt er weer voor dat we nog verder kunnen versnellen in de energietransitie.’ legt Assen uit.

Overgang Solarstell-Solar Construct naar BluBase

De overgang naar BluBase neemt nog enkele maanden in beslag. ‘We zijn op dit moment hard aan het werk met alle voorbereidingen voor BluBase. Maar voor klanten verandert er op dit moment nog helemaal niks. Zij bestellen Solarstell en/of Solar Construct nog op de manier zoals ze gewend zijn. Ze kunnen bellen naar hetzelfde nummer en hebben contact met de voor hen bekende contactpersonen’ vertelt Assen.

Zoals eerder genoemd wijzigt de naam op 1 oktober 2022 in BluBase. Dat is ook het moment waarop de verkoop & support organisatie van BluBase gereed en operationeel is. Klanten nemen vanaf dat moment contact op met BluBase en bestellen daar de verschillende producten. Of het nu Next of RoFast maakt op dat moment niet meer uit. Daarnaast kunnen ze vanaf 1 oktober werken met één calculator voor het hele productportfolio. In Q1 van 2023 moet ook de logistieke organisatie gereed en operationeel zijn. Als ook deze fase gereed is dan is het traject volledig afgerond.

Per 1 oktober zal ook het nieuwe logo van BluBase definitief in gebruik genomen worden. Dat wordt vergezeld door een aanvullend beeldmerk om de link naar Solarstel en Solar Construct te benadrukken.        

De geschiedenis van Blubase
blubase-logo